De Vlinderstichting

De Vlinderstichting

Om vlinders te kunnen beschermen, moeten we weten waar vlinders leven en hoe het met ze gaat (nemen ze in aantal toe of af?). Sinds 1990 is er daarom het Landelijk Meetnet Vlinders, in samenwerking met het CBS. Vlindergegevens worden door honderden vrijwilligers systematisch verzameld. Deze gegevens worden geanalyseerd door De Vlinderstichting en opgeslagen in een database die wordt beheerd door De Vlinderstichting en onderdeel is van de Nationale Databank Flora en Fauna.

Adres
Postbus 506
6700 AM Wageningen

Contact
info@vlinderstichting.nl
0317-467346
www.vlinderstichting.nl

Social Media
Facebook
Twitter

De Vlinderstichting

Wageningen, Netherlands