Advocatenkantoor van den Biesen

Advocatenkantoor van den Biesen

Mijn core business is al sinds 1979 Public Interest Litigation, optreden voor publieke belangen, meestal ten behoeve van maatschappelijke organisaties, maar ook voor individuele burgers of groepen van burgers, soms ten behoeve van lagere overheden en – in mijn internationale praktijk – ten behoeve van Staten. Allerhande rechtsgebieden komen daarbij aan bod: Rechten van de Mens (vrijheid van meningsuiting, privacy, gezondheidsrecht), Europees en Internationaal recht. Ik treed dan op voor alle mogelijke Nederlandse rechterlijke instanties, voor het Europese Hof van Justitie, voor het Mensenrechtenhof in Straatsburg en voor het Internationaal Gerechtshof. In de afgelopen tientallen jaren behandelde ik kwesties als Oorlog en Vrede, luchtkwaliteit, overmatig pesticide gebruik, kernenergie, waterverontreiniging, acties tegen de tabaksindustrie, acties tegen kernproeven en kernbewapening, acties tegen gevaarlijke fabrieksemissies.

Contact:

Mailadres: info@vandenbiesen.eu
Website: www.vandenbiesen.eu

Advocatenkantoor van den Biesen

Leidsegracht 24, Amsterdam, Netherlands