AVI Fauna Zwolle

AVI Fauna Zwolle

In het kort de doelstellingen:
Coordineren, stimuleren en verrichten van onderzoek naar de avifauna van de gemeente Zwolle en de IJsseldelta; het behoud en de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden; het duurzame behoud en herstel van populaties en leefgebieden van de in de gemeente Zwolle en de IJsseldelta voorkomende vogelsoorten.

De volgende aandachtsgebieden zijn ondergebracht bij de stichting:
– Roofvogel- en uilenwerkgroep Zwolle
– Stadsvogels (in mijn functie (vrijwilliger) als Stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming Nederland
– Monitoring en tellingen van vogels in de gemeente Zwolle
– Het ringwerk op het nieuwe ringstation VRS Hessenpoort

Secretaris Henk Mellema

Meer info:

AVI Fauna Zwolle

Zwolle, Netherlands