Belangenvereniging Omwonenden Welschap

Belangenvereniging Omwonenden Welschap

Het doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat voor omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van de omwonenden en het milieu kunnen aantasten.

Website: http://www.b-o-w.nl

Belangenvereniging Omwonenden Welschap

Veldhoven, Netherlands