Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis

Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis

De BWB is een belangenvereniging voor de wijk Brouwhuis. Een vereniging waarvan alle inwoners van Brouwhuis lid kunnen worden.

De BWB heeft als doel het bewaken van het woongenot in Brouwhuis en dit waar mogelijk te verbeteren. Het bestuur of een van haar werkgroepen neemt hiervoor op eigen initiatief, of op verzoek vanuit de wijk, actie. Deze acties kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het realiseren van speelterreintjes, het bijhouden van deze site, het plaatsen van bloembakken en de wijkschoonmaakactie. Ook het maken en uitvoeren van plannen zoals: “Brouwhuis maakt zich sterk voor zijn jeugd”.

Andere acties richten zich op verkeer en milieuzaken, binnen of buiten de wijk, die van invloed zijn op de woonomgeving.

Website: https://www.wijkraadbrouwhuis.nl/index.php/wijkraad-brouwhuis/

Facebook: https://www.facebook.com/wijkraadbrouwhuis/

 

 

Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis

Rupelstraat 23, Helmond, Netherlands