Belangenvereniging Zesgehuchten

Belangenvereniging Zesgehuchten

De vereniging heeft als doelstelling de belangen van de inwoners van Zesgehuchten te behartigen in de ruimste zin des woords. De vereniging behartigt in beginsel algemene wijkproblemen. Individuele aangelegenheden slechts als het uitstralingseffect heeft naar het algemeen wijkbelang.

Website

Belangenvereniging Zesgehuchten

Rielsedijk 34, 5663 PK Geldrop, Netherlands