Benegora

Benegora

Benegora is een grensoverschrijdende milieuorganisatie. De naam staat voor Belgisch -Nederlands grensoverleg regio Antwerpen. Haar doelstelling is het in stand houden van de leefbaarheid In en van onze regio.

Zij draagt andere daartoe bij door het kritisch volgen van milieuzaken bij de Antwerpse en Nederlandse industrie, maar daarnaast ook door de beoordeling van ontwikkelingen die effect kunnen hebben op leefmilieu, natuur en landschap van de regio.

Website: www.benegora.nl

Benegora

Woensdrecht, Netherlands