Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) is een koepel van 31 wijkorganisaties en milieugroepen en een kleine 2 duizend natuurlijke personen, die allemaal kritisch staan tegenover de luchtvaart op Eindhoven Airport/vliegbasis Eindhoven. BVM2 houdt zich bezig met het terugdringen van de geluidsoverlast, de toxische emissies en de klimaatnadelen van het vliegveld.

BVM2 organiseert daartoe eigen activiteiten in de vorm van achterbanbijeenkomsten, publicitaire stappen, lobbywerk, en overleg in de georganiseerde structuur Luchthaven Eindhoven Overleg 9LEO) De komende jaren zal daarbij de vastlegging van het advies-Van Geel in het nieuwe Luchthavenbesluit centraal staan. Centraal staat in het advies-Van Geel de wens de geluidsruimte vanhet vliegveld met 30% te verkleinen.

BVM2 deelt met Eindhoven Airport de intentie om de toxische – en klimaatemissies terug te dringen.

WEBSITE

FACEBOOK

Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Eindhoven Airport (EIN), Luchthavenweg, Eindhoven, Netherlands