Bewoners Omgeving Schiphol

Bewoners Omgeving Schiphol

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties.

Contact

orsbewoners@gmail.com 

Links

www.bewonersomgevingschiphol.nl

Bewoners Omgeving Schiphol

Hoofddorp, Netherlands