Bewonersorganisatie Beijum

Bewonersorganisatie Beijum

De BOB staat voor Bewonersorganisatie Beijum, opgericht op 17 mei 1983, en heeft als doel om samen met zoveel mogelijk bewoners en andere betrokkenen de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. De BOB is gesprekspartner voor de gemeente omtrent alle zaken die de wijk aangaan.

De werkgroep Groen & Grijs van de BOB zet zich in op het gebied van inrichting, gebruik, beheer en onderhoud van de woonomgeving in Beijum en directe omgeving. Van zwerf- en drijfvuil tot rondslingerende winkelwagens en van groenbeleid tot speelvoorzieningen. Bij de werkgroep zijn zo’n 15 Beijumers betrokken, waaronder specialisten op het gebied van groen, flora en fauna en ecologie.

De BOB organiseert diverse activiteiten om te werken aan een prettige fysieke woon- en leefomgeving in en rond Beijum. Zo steken de vrijwilligers van Groen & Grijs met wijkbewoners en de zwerfvuilteams van alle basisscholen geregeld de handen uit de mouwen bij schoonmaakacties in de wijk.

Contactgegevens
secretariaat Bewoners Organisatie Beijum: Janny Atema
info@beijum.org
Website

Bewonersorganisatie Beijum

Ypemaheerd 42, Groningen, Netherlands