Bomenstichting

Bomenstichting

De Bomenstichting heeft tot doel het bevorderen van de zorg en aandacht voor bomen, omdat deze een onmisbare schakel vormen in het leven op aarde en dus onmisbaar zijn voor de mens. Teneinde haar doel te bereiken verricht de Bomenstichting talrijke werkzaamheden waarmee zij haar belangen probeert te behartigen. Zo heeft zij onder meer een modelbomenverordening ontwikkeld, een landelijk register van monumentale bomen opgesteld, welk register zij ook beheert, en diverse boeken en brochures over (monumentale) bomen uitgegeven. Daarnaast geeft zij ondersteuning en advies aan burgers en overheidsinstanties en geeft zij voorlichting.

Contact
E: info@bomenstichting.nl
I: www.bomenstichting.nl

Bomenstichting

Noorderkroon 409, Roden, Netherlands