Bond Friese VogelWachten

Bond Friese VogelWachten

Bond Friese VogelWachten

De Bond Friese VogelWachten, kortweg BFVW, is in 1947 opgericht door enkele personen die  zich grote zorgen maakten over de bedreigingen van de vrije natuur en de daarin levende weidevogels in het bijzonder. Gedurende de laatste wereldoorlog was namelijk door het ontbreken van doelmatige controle in het vrije veld een situatie ontstaan waarin velen voor zichzelf uitmaakten wat wel en wat niet toelaatbaar was. Eieren van weide- en watervogels werden ongelimiteerd geraapt, terwijl vaak geen rekening werd gehouden met de wettelijke sluitingsdatum.

Bond Friese VogelWachten

Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert, Netherlands