Bossche Milieugroep

Bossche Milieugroep

De Bossche Milieugroep speelt in op actuele vraagstukken op zowel lokaal als (inter)nationaal niveau. Ze geven advies aan de gemeente over milieuvraagstukken en doen dat zowel gevraagd als ongevraagd. Ze zijn een kritische deelnemer aan verschillende overleggen, doen aan voorlichting en hebben meegewerkt aan bijvoorbeeld de Groene Gids. Ze houden ons onder meer bezig met de volgende onderwerpen:

• De randweg bij de Gement (dankzij de inzet van de BMG is het tracé aangepast om de natuur en het landschap te ontzien)
• De reconstructie van het platteland
• De omlegging van de Zuid Willemsvaart
• Plan Diezemonding
• De restauratie van de vestingwerken
• De ecologische verbindingszone in de Stadsdommel
• De parkeergarage onder het Vonk en Vlam terrein
• De verplaatsing van de tennisvelden richting Zuiderpark

Meer informatie: http://www.bosschemilieugroep.nl/

Bossche Milieugroep

Pastoor Hoekxsingel 173, 5246 PG Rosmalen, 's-Hertogenbosch, Netherlands