Brabants Landschap

Brabants Landschap

De mens heeft natuur nodig om te overleven. Maar alle planten en dieren samen vertegenwoordigen ook een op zichzelf staande waarde. Brabants Landschap probeert de verscheidenheid aan Brabantse biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen. Dat doen ze door anderen te helpen bij natuurbescherming in het landelijk gebied én door zelf natuurgebieden aan te kopen en te beheren. De volgende punten staan centraal in hun werk:

Beschermen én verbinden
Zij beschermen de natuur door beheer ter plekke, maar ook door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Zo werken ze aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden, dat tegen een stootje kan.

Respect voor de omgeving
Bij alles wat ze doen, respecteren ze de oorspronkelijke situatie. Ze houden rekening met de bodem en waterhuishouding, maar ook met bewoners en de geschiedenis van een gebied. Zij willen natuur die thuishoort op die plek.

Natuur beleefbaar maken
Iedereen moet van natuur kunnen genieten. Als het de natuur niet beschadigt, zijn onze gebieden altijd opengesteld voor natuurgerichte recreatie. Daarnaast organiseren ze voorlichtingsactiviteiten en in het buitengebied helpen ze particulieren en vrijwilligers om hun passie voor natuur vorm te geven.

Website: http://www.brabantslandschap.nl

Brabants Landschap

Kasteellaan 4, Haaren, Netherlands