Burgerkomitee Volgermeerpolder

Burgerkomitee Volgermeerpolder

Het doel van het Burgerkomitee is het behartigen van de collectieve belangen van omwonenden en belanghebbenden. Ook na de sanering is het zaak om de monitoring en het onderhoud van de Volgermeer scherp in de gaten te houden en waar nodig aan de zaken aan de orde te stellen.
Onze werkwijze kenmerkt zich door contact te zoeken met politici, ambtenaren en overheden. Dit resulteerde de afgelopen jaren in structureel overleg tussen omwonenden en overheid en inspraak in plannen en uitvoering. Het Burgerkomitee is een van de oudste milieu groepen in Nederland. Waar nodig schuwen we niet de publiciteit te zoeken dan wel andere actie middelen in te zetten.

Contact

BurgerKomitee Volgermeerpolder
info@volgermeer.nl
www.volgermeer.nl

Burgerkomitee Volgermeerpolder

Volgermeerpolder, Amsterdam, Netherlands