Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) Hellendoorn

Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) Hellendoorn

Het Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) in de gemeente Hellendoorn werkt aan een duurzame samenleving. De nadruk ligt op natuur- en milieueducatie binnen het onderwijs. Wij ondersteunen met name leerkrachten bij hun activiteiten om kinderen meer bewust te maken van natuur en milieu. We stellen lesmateriaal ter beschikking aan scholen en andere organisaties binnen de gemeente Hellendoorn. Scholen kunnen kiezen uit een 60-tal activiteiten waaronder bijvoorbeeld excursies, workshops, voorlichting, leskisten, dierenuitleen, lesbrieven en werken in de natuur. Het CNME werkt nauw samen met verschillende groene organisaties.

Voor meer informatie: zie de website

Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) Hellendoorn