Coöperatie Energie Graft- de Rijp

Coöperatie Energie Graft- de Rijp

De Coöperatie stelt zich als doel om de energietransitie van “grijs” naar volledig “groen”  voor zoveel mensen mogelijk te maken. Dit kunnen ze alleen doen als ze kijken naar de wensen van de bewoners en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de projecten.

Momenteel is een aantal zonnepaneelprojecten in ontwikkeling met tussen de 1.500 en 2.000 zonnepanelen. De toekomst bestaat echter niet alleen uit zonnepanelen. Daarom kijkt de Coöperatie ook naar de mogelijkheden om deel te nemen in de hele energieketen. Van het adviseren over energiebesparende maatregelen tot toekomstige (groene) energieneutrale oplossingen als waterstof. Altijd met de doelstellingen uit het klimaatakkoord als leidraad.

Contact:

Website

Schermer
T: 06 55121838
E: info@energiegraft-derijp.nl

Coöperatie Energie Graft- de Rijp

Schermer, Netherlands