De Groengroep Uithoorn

De Groengroep Uithoorn

De Groengroep Uithoorn is een vereniging met ca. 150 milieubewuste leden die zich sinds 1970 inzetten voor het bevorderen van een verantwoord milieu- en natuurbeheer in en om Uithoorn en De Kwakel.

  • we signaleren dreigende aantasting van natuur en milieu
  • we nemen deel aan inspraakprocedures van gemeente en andere overheden en dienen zo nodig bezwaarschriften in
  • we voeren periodiek overleg met de Gemeente over het gevoerde groenbeleid.
  • we houden contact met gelijkgezinde organisaties zoals IVN en Landschap Noord-Holland.

Contact

Drechtdijk 49
1424 RB De Kwakel
www.groengroepuithoorn.nlĀ 
groengroepuithoorn@gmail.com

De Groengroep Uithoorn

Drechtdijk 49, 1424 RB De Kwakel, Netherlands