De Hooge Weide

De Hooge Weide

De projecten van De Hooge Weide zijn op de eerste plaats bedoeld voor herstel van de soortenrijkdom in de natuur en behoud van het typische Noord-Hollandse landschap. Buiten het broedseizoen worden regelmatig rondleidingen gegeven.

Contact

De Hooge Weide
Karel Doormanstraat 2
1901 WP Castricum
www.stichtingdehoogeweide.nl
info@StichtingDeHoogeWeide.nl

De Hooge Weide