Ecodorp Bergen

Ecodorp Bergen

Het ecodorp perspectief

Er is een transitie nodig van individueel materialistisch naar duurzaam gemeenschappelijk en van centraal aangestuurd naar lokaal georganiseerd. Ecodorpen bieden een weg die direct ingeslagen kan worden. Door terug te gaan naar kleinschalige duurzame principes kunnen de aarde en de samenleving weer gezond worden. Het Global Ecovilage Network (GEN) verenigt initiatieven op het gebied van duurzame gemeenschapsvorming. Ecodorp Bergen is lid van GEN. Het ecodorp wil een proeftuin zijn met de ambitie om vooraan mee te lopen in de transitie naar duurzame leef- en werkvormen.

Wij willen dit bereiken door duurzame huizen te bouwen, gebouwen te bestemmen voor ateliers, theater, muziek, dans, tentoonstelling, restaurant, winkel, kringloop, healing, cursussen/seminars, werkplaatsen en gemeenschappelijke voorzieningen. Verder scheppen wij ruimte voor recreatie, permacultuurtuinen, dieren, waterzuivering en het opwekken van duurzame energie.

Wij willen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn op het gebied van voedselvoorziening, energie, water, waterzuivering en afvalverwerking. Bouwmaterialen worden zoveel mogelijk lokaal betrokken en hergebruikt. Wij realiseren ons dat het een ambitieus plan is dat alleen kan slagen als er wordt samengewerkt op een nieuwe manier: in vertrouwen, met bereidheid tot zelfreflectie en zorgend voor elkaar.

We werken vol vreugde aan deze proeftuin waar oude en nieuwe technieken/principes/inzichten op het gebied van gemeenschapsvorming en duurzaamheid toegepast zullen worden. De ervaringen en opgedane kennis zullen beschikbaar zijn voor iedereen.

Onze missie samengevat

  • Versterken van natuurwaarden
  • Duurzaam samenleven
  • Ateliers en werkplaatsen
  • Zelfvoorziening in voedsel en energie
  • Beheer van het landschap
  • Bijdrage aan duurzaam toerisme

Contact:

Ecodorp Bergen

Groeneweg 14

1861 PH Bergen (NH)

http://www.ecodorpbergen.nl/

 

Ecodorp Bergen

Groeneweg 14, Bergen, Netherlands