EcoHeemskerk

EcoHeemskerk

Energie coöperatie Heemskerk (EcoHeemskerk) is een organisatie voor Heemskerkse burgers door Heemskerkse burgers, met een hoge mate van burgerparticipatie (leden). Met behulp van werkgroepen, die uit actieve leden bestaan, onderzoeken we alle aspecten (technische, organisatorisch, financieel, etc.) van duurzaamheidsvraagstukken die op ons af komen en de mogelijke oplossingen. De resultaten daarvan presenteren we aan onze leden.

De coöperatie heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. Met dit doel voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Zij kan ook de maatschappelijke belangen van leden behartigen.

Contact:

Website

Aletta Jacobsstraat 115
1963CM Heemskerk
E: info@ecoheemskerk.nl

EcoHeemskerk

Aletta Jacobsstraat 115, 1963 CM Heemskerk, Netherlands