Energiecoöperatie Zonnedorpen

Energiecoöperatie Zonnedorpen

De dorpen Garsthuizen, Leermens, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk liggen in Noord-Groningen, gemeente Loppersum. Een aantal verenigingen van dorpsbelangen heeft gezamenlijk het initiatief genomen om een energiecoöperatie op te richten. Onze omgeving wordt met enige regelmaat opgeschrikt door aardbevingen en om een alternatief te bieden voor de gaswinning willen we zelf ook een daad stellen, we maken onze eigen energie!

Wat willen we?
De energiecoöperatie Zonnedorpen heeft meerdere doelen:
– adviseren over en gezamenlijk aankopen van zonnepanelen voor individuele huizen;
– we hebben een gezamenlijk zonneveld en hebben stroom beschikbaar voor iedereen die geen plaats heeft om zelf zonnepanelen te installeren;
– adviseren bij energiebesparende maatregelen;
– opslaan van energie zodat de energievraag en het aanbod beter op elkaar afgestemd worden;
– stimuleren en exploiteren van elektrische deelauto’s;
– participeren in andere duurzame energieprojecten (zon, wind, biogas, waterstof, geothermie).

Contact
T. 06 31767687
E. info@zonnedorpen.nl
I. zonnedorpen.nl
Noorderweg 4
9912 TH Leermens

Energiecoöperatie Zonnedorpen

Fivelweg 45, Zijldijk, Netherlands