Fryske Feriening Foar Fjildbiology

Fryske Feriening Foar Fjildbiology

Fryske Feriening Foar Fjildbiology

De Fryske Feriening foar Fjildbiology is de “paraplu” waaronder verschillende werkgroepen, op het gebied van de natuur in de breedste zin van het woord, actief zijn. Passie en gedrevenheid voor natuur is onze gezamenlijke missie. Daarnaast wordt door de FFF het Friese natuurblad Twirre uitgegeven.

Lees meer op: www.fjildbiology.nl

Fryske Feriening Foar Fjildbiology

Jan Flintermanloane 7, Feanwâlden, Netherlands