Goois Natuurreservaat

Goois Natuurreservaat

Goois Natuurreservaat werd in 1932 opgericht, met als doel:
De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden,en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.

Contact

Bezoekadres

Nieuwe Meentweg 2
1217 DZ Hilversum
Telefoon: 035-621 45 98
E-mail: gooisnatuurreservaat@gnr.nl
Website: www.gnr.nl

Goois Natuurreservaat

Nieuwe Meentweg 2, 1217 DZ Hilversum, Netherlands