Het B-team Oisterwijk

Het B-team Oisterwijk

Het B-team Oisterwijk (biodiversiteitsteam Oisterwijk) is een vereniging van deskundige, betrokken inwoners uit alle kernen van de gemeente Oisterwijk, die zich inzetten voor behoud en vergroten van de biodiversiteit in de gemeente Oisterwijk.

Dit doen ze door ‘gevraagd en ongevraagd advies’ aan de gemeente te geven, voorlichting te geven aan inwoners en bedrijven, plannen van de gemeente die de biodiversiteit raken te beoordelen, nieuwsbrieven te verspreiden en activiteiten om inwoners meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit te organiseren, zoals bijvoorbeeld een Open Tuinen Route.

Het B-team bestaat uit een kernteam van 13 leden en heeft daarnaast zo’n 80 ‘vrienden’ en 6 ‘partners’ die ons financieel ondersteunen.

Facebook | LinkedIn | Twitter

Naar de website

 

Het B-team Oisterwijk

Jopie Smuldersstraat 11, Oisterwijk, Netherlands