Het groene huis

Het groene huis

Het centrum voor natuur- en milieueducatie Amersfoort geeft voorlichting op het gebied van natuur en milieu.

contact:

Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort
Telefoon: (033) 469 52 00
E-mail: cnme@amersfoort.nl

website: Hetgroenehuis.nl

Het groene huis

Schothorsterlaan 21, Amersfoort, Netherlands