Het Oversticht

Het Oversticht

Het Oversticht zet zich op actieve en betrokken wijze in voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. In onze visie gaat het daarbij om een duurzame en goed functionerende omgeving met een positieve belevingswaarde. Zo’n vijfenveertig medewerkers bieden het fundament voor integrale, onafhankelijke adviezen over ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en transformatie-opgaven. We werken voor overheden, woningbouwcorporaties, waterschappen, instellingen, natuur- en landschapsorganisaties, en ook voor particulieren.

Ruimtelijke kwaliteit stimuleren doet Het Oversicht niet alleen door onderzoek en het uitbrengen van adviezen, rapporten en publicaties, maar ook door het Innovatiefondsen het uitreiken van de Overstichtsprijs.

Samen
Waar mogelijk werken we met anderen samen. Zo vormen we met drie Overijsselse organisaties AtelierOverijssel en werken we met landelijke partners binnen het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland.

Meer weten: zie de website. 

Het Oversticht

Aan de Stadsmuur 79-83, 8011 RC Zwolle, Netherlands