It Fryske Gea

It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 28.500 leden en ruim 400 vrijwilligers. Met zijn allen wordt de natuur beschermt in de provincie, voor jong en oud.

Contact:

Website

Van Harinxmaweg 17 (hoofdkantoor)
9246 TL Olterterp
Postbus 3, 9244 ZN Beesterzwaag
T: 0512 – 38 14 48
E: info@itfryskegea.nl

It Fryske Gea

Van Harinxmaweg 17, Olterterp, Netherlands