It Fryske Gea

It Fryske Gea

It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 28.500 leden en ruim 400 vrijwilligers. Met zijn allen beschermen we de natuur in de mooiste provincie van Nederland, voor jong en oud.

Lees meer op: www.itfryskegea.nl

It Fryske Gea

Van Harinxmaweg 17, Olterterp, Netherlands