IVN Afd. Zoetermeer

IVN Afd. Zoetermeer

IVN Zoetermeer e.o. wil bijdragen aan een duurzame samenleving: een samenleving die (mede) gericht is op het behoud van de biodiversiteit in de natuur en daardoor op de vitaliteit van de aarde, ook voor toekomstige generaties. Wij zetten ons daarom in voor meer natuur en een rijke natuur, en voor het behoud van landschap en milieu binnen Zoetermeer en omstreken. Wij willen daartoe de bevolking, inclusief degenen die in enigerlei vorm zijn betrokken bij bestuurlijke besluitvorming, betrekken bij natuur, landschap en milieu. Wij willen daarbij bijdragen aan de bewustwording van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en de niet-levende omgeving

Adres
Zuringvaart 21
2724 VX Zoetermeer

Contact
info@ivnzoetermeer.nl
www.ivn.nl/afdeling/zoetermeer

Social Media
Facebook
Twitter

IVN Afd. Zoetermeer

Zoetermeer, Netherlands