IVN-afdeling Wijhe-Olst “De Grutto”

IVN-afdeling Wijhe-Olst “De Grutto”

IVN-afdeling “De Grutto” is voortgekomen uit de vereniging “Natuur & Milieu Wijhe”. Na de gemeentelijke herindeling werd het werkgebied uitgebreid met Olst, inclusief de kernen. De afdeling kent een groot aantal werkgroepen, van natuurbeheer tot educatie. IVN De Grutto organiseert lezingen, excursies en cursussen. Speciale aandacht is er voor de jeugd. De organisatie volgt ook de plannen en acties van gemeente, het waterschap en de woningbouwvereniging en zijn daar gesprekspartner. De Heemtuin “Veerman’s Hof” IJsselflora is onderdeel van de afdeling.

Meer weten: zie de website

IVN-afdeling Wijhe-Olst “De Grutto”

Wijhe, Netherlands