IVN Asten-Someren

IVN Asten-Someren

IVN-afdeling Asten-Someren betrekt mensen bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Zij wil mensen actief de natuur laten beleven! Zij doet dit door het organiseren van activiteiten zoals wandelingen, excursies, het verzorgen van lezingen, cursussen op velerlei gebied en jeugd-activiteiten.
Binnen de vereniging zijn werkgroepen actief met het volgen van ontwikkelingen die voor natuur en milieu van belang zijn en proberen daarop invloed uit te oefenen. In samenwerking met overheden en andere natuurverenigingen en belanghebbenden wordt gewerkt aan projecten gericht op het verrijken van de bestaande natuur.

Website: http://www.ivnastensomeren.nl

IVN Asten-Someren

Ostaderstraat 30, 5721 WC Asten, Netherlands