IVN Bergeijk-Eersel

IVN Bergeijk-Eersel

IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Bergeijk-Eersel wil door allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten er toe bijdragen dat de bevolking ( en met name de jeugd ) zich bewust wordt van de relaties tussen mens, zijn cultuur en de levende en de niet levende omgeving. Hiervoor organiseren wij excursies, wandelingen, cursussen, exposities, filmavonden en lezingen.

WEBSITE

IVN Bergeijk-Eersel

Frans van Nunenstraat 36, 5524 AV Steensel, Netherlands