IVN de Maasvallei

IVN de Maasvallei

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid in Boxmeer en Sint Anthonis, bestaat uit vrijwilligers. Zij proberen door activiteiten de mensen de natuur te laten beleven: meer mensen in de natuur en meer natuur in de mens. Vanuit deze beleving beschrijven en bestuderen ze de natuur, genieten ervan en dragen ze bij aan het behoud en bescherming van die natuur. Daarom organiseren ze excursies, thema-avonden en cursussen.

Er is een jeugdclub actief en ook voor ouderen worden middagen georganiseerd. Er zijn werkgroepen voor vogels, planten, amfibieën, vleermuizen en vlinders. Er worden projecten georganiseerd op basisscholen. Er wordt geïnventariseerd en er worden adviezen gegeven op het gebied van beheersmaatregelen en milieubescherming. Meerdere groepen voeren kleinschalige beheerswerkzaamheden uit. IVN de Maasvallei is in staat dat allemaal te doen doordat iedereen actief is: IVN De Maasvallei is een club van doeners!

website: https://ivn.nl/afdeling/de-maasvallei

IVN de Maasvallei

5845 GD Sint Anthonis, Netherlands