IVN de Waerdman-de Langstraat

IVN de Waerdman-de Langstraat

IVN De Waerdman-De Langstraat wil mensen bewust maken van de bijzondere natuurwaarden van de streek waarin zij wonen. Hierdoor is het mogelijk dat zij meer beleving en informatie uit het waardevolle landschap van de Langstraat halen en er zo meer van kunnen genieten. Ook kan kennis en begrip voor de waarden van het leefmilieu leiden tot een positieve houding ten opzichte van natuur en milieu in het algemeen.

Het belangrijkste doel van ons werk is kennis, beleving en informatie over de Langstraat uitdragen. Dit beperkt zich niet strikt tot natuur alleen, maar ook cultuurhistorie en landschap hebben onze aandacht. De middelen die we hiervoor gebruiken zijn lezingen, cursussen en excursies.

Daarnaast houdt de vereniging zich ook bezig met natuurbeheer en natuurbeleid. Natuurbeheer in de vorm van inventarisaties van vogels en planten en een werkgroep die landschapsonderhoud uitvoert. Natuurbeleid en Ruimtelijke Ordening in de Langstraat worden op de voet gevolgd en waar nodig nemen we deel aan discussies in werkgroepen.

Website: www.ivn.nl/afdeling/ivn-de-waerdman

IVN de Waerdman-de Langstraat

Breitnerstraat 1, 5143 HN Waalwijk, Netherlands