IVN Enschede

IVN Enschede

De afdeling Enschede van het IVN is één van de ca. 170 afdelingen in Nederland. Momenteel telt onze afdeling zo’n 70 leden en huisgenootleden, die zich naar vermogen actief inzetten voor de werkzaamheden binnen de afdeling.
Het is ook mogelijk donateur van de afdeling te worden en de afdeling vooral financieel te steunen. Naast onze milieu-educatieve werkzaamheden voor het publiek, de schooljeugd en andere groepen organiseren we ook geregeld wandelingen en informatieve avonden voor onze leden en donateurs.
Bovendien is er jaarlijks een uitstapje. Donateurs en leden ontvangen vier maal per jaar het afdelingsblad “Gidsengids”. Leden krijgen ook elk kwartaal het landelijke blad “Mens en Natuur”.

Voorzitter:
Hanneke van Dorp, Wooldrikshoekweg 104, 7535DD Enschede.
telefoon: 053 4780392

Email: <hanneke_van_dorp@planet.nl>

Secretariaat en ledenadministratie:
Nico van Diepen, Bouwhuishorst 23, 7531 EZ Enschede.
telefoon: 0647270894

Email: <secretariaativnenschede@gmail.com>

Penningmeester: 
Dirk Nijenboer, van Riebeekstraat 95, 7535 ZJ Enschede.
telefoon: 053 4311364

Email: <dendirk@home.nl>

Website

IVN Enschede

Wooldrikshoekweg 104, Enschede, Netherlands