IVN Groningen-Haren

IVN Groningen-Haren

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Dit doet zij door jong en oud zélf de natuur te laten beleven, waardoor zij zich bewust worden van de waarde ervan. IVN Groningen-Haren is een van de 180 lokale afdelingen van IVN. Het is opgericht in 1974 en opereert hoofdzakelijk in de stedelijke omgeving.

IVN Groningen-Haren bestaat uit een aantal werkgroepen waarin actieve vrijwilligers participeren: Vogelwerkgroep, Werkgroep Natuur en Milieu Haren, Plantenwerkgroep, Werkgroep stadsecologie, en Club Natuurkids. Naast het organiseren van activiteiten als cursussen en excursies, draagt IVN Groningen-Haren bij aan het verkrijgen van meer kennis over (de waarde van) de stadsnatuur en het behoud en de versterking van biodiversiteit in en om de stad.

Contact
secretaris IVN Groningen-Haren: Toeska Coolen
E. ivngroningenharen@gmail.com
I. www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren
Twitter @ivngronharen

IVN Groningen-Haren

Laagveld 50, Haren, Netherlands