IVN Haaksbergen

IVN Haaksbergen

IVN Haaksbergen heeft als kernactiviteit natuur- en milieueducatie. In het natuureducatief centrum ‘Han Jordaan’ organiseren zij lezingen en onderhouden een heemtuin. Er zijn tien werkgroepen, waaronder een jeugdnatuurgroep die zich met natuur- en milieueducatie bezighoudt. Het motto is: hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet. Vrijwilligers zijn verder actief in de bijenwerkgroep, weidevogelwerkgroep, uilenwerkgroep, tentoonstellingen, wandelingen, cursussen, beheerswerkgroep (gebouw), het verenigingsblad Groenvoer en de groenwinkel.
Meer weten: zie de website

IVN Haaksbergen

De Volmer 70, Haaksbergen, Netherlands