IVN Helmond

IVN Helmond

Het IVN is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging.

De vereniging organiseert activiteiten die schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu.

Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Activiteiten van de afdeling Helmond:

  • Organiseren van wandelingen en excursies voor leden en publiek
  • Organiseren van cursussen
  • Begeleiden van natuurprojecten op basisscholen en voor scoutinggroepen
  • Uitvoeren van werkzaamheden ihkv natuurbeheer
  • Organiseren van lezingen
  • Uitgeven van dit ledenblad
  • Deelnemen aan tentoonstellingen en markten
  • Participeren in diverse gemeentelijke en regionale overlegstructuren

Website: https://www.ivn.nl/afdeling/helmond

IVN Helmond

Houtse Parallelweg 102, 5706 AE Helmond, Netherlands