IVN Noord-Groningen

IVN Noord-Groningen

IVN Noord-Groningen is een vereniging voor mensen die de natuur een warm hart toedragen en is gericht op natuurbeleving, duurzaamheid en betrokkenheid. Jaarlijks organiseren wij excursies, lezingen, natuurwerkdagen en jeugdactiviteiten. Op feest-, jaar- en promotiemarkten brengen wij graag ons programma onder de aandacht van het grote publiek. Alle activiteiten worden verspreid via activiteitenkalenders, nieuwsbrieven (‘De Pommel’), website en de regionale pers.

Een belangrijke werkgroep is de Werkgroep Wilgen knotten. Twee keer per jaar worden wilgen geknot om oude landschapselementen te behouden.

De coördinatie van al deze activiteiten is in handen van Johanna Klatter (klatter9@planet.nl).

Onze Nieuwsbrief ‘De Pommel’ komt jaarlijks twee keer uit: eind juni en eind december. Daarin wordt verslag gedaan van de activiteiten en natuurprojecten in ons werkgebied. Op de achterkant van ‘De Pommel’ staat de halfjaarlijkse Activiteitenkalender.

Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Contact
secretaris IVN Noord-Groningen: Nynke Osinga
E. ivnnoordgroningen@hotmail.com
I. www.ivn.nl/afdeling/noord-groningen

 

IVN Noord-Groningen

Warffum, Netherlands