JongRES Groningen

JongRES Groningen

Jong RES Groningen zet zich in om de stem van de toekomst mee te laten klinken in de Groningse Regionale Energiestrategie (RES). De RES 1.0 is in 2020 vastgesteld door de gemeenten en provincie in de regio. Hierin is afgesproken om in 2030 5,7 terrawattuur aan duurzame energie op te wekken, voornamelijk door middel van windmolens en zonneparken. Deze strategie bepaalt hoe de energietransitie tot en met 2030 in elke gemeente in Groningen uitgevoerd gaat worden. Hoe worden onze woningen verwarmd, waar wordt energie opgewekt en hoe gaat dat gebeuren?

Jongeren en jong werkenden hebben belang bij toekomstbestendige RESsen, het gaat immers om hun leefomgeving en hun energievoorziening. Ook gaat het overgrote deel van de energietransitie in hun werkende levens plaatsvinden. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt, dus jongeren en jong werkenden moeten nu mee kunnen praten.

Contact
E. groningen@jongresnederland.nl
I. jongres.nl/regio/groningen-groningen

JongRES Groningen

Bankastraat 77, Groningen, Netherlands