KMZ Kontakt Milieubeheer Zaanstreek

KMZ Kontakt Milieubeheer Zaanstreek

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) is op 7 april 1971 opgericht. De vereniging heeft tot doel het welzijn te bevorderen door te waken voor milieuaantasting en door het natuur- en milieubeheer in de Zaanstreek te activeren. Dit geldt in de ruimste zin van het woord.

KMZ zet zich in op het gebied van Ruimtelijke Ordening (Bijvoorbeeld als het gaat om aanleg van overbodige wegen, en beoordeelt binnenstedelijke woningbouw), let op het voorkomen van geluidhinder, lichthinder en luchtverontreiniging, is voor duurzame ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied, voor beperking van de automobiliteit en behoud van de Zaanse natuur, in het bijzonder van de veenweidegebieden (w.o. het Guisveld en Kalverpolder). Ook worden afzonderlijke projecten gerealiseerd.

Contact

Kleine Tocht 4A
1507 CB Zaandam
www.kmz1971.nl
kmz@dds.nl

KMZ Kontakt Milieubeheer Zaanstreek

Kleine Tocht 4a, 1507 CB Zaandam, Netherlands