LandschappenNL

LandschappenNL

Onze missie
Het faciliteren en ondersteunen van de provinciale organisaties door bovenprovinciaal en landelijk belangen te behartigen, en zodoende een significante bijdrage te leveren aan ontwikkeling, beheer en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed, en de betrokkenheid van burgers daarbij.

Onze kerntaken
– Beleidsbe├»nvloeding op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau
– Relatiebeheer en fondsenwerving ten bate van de provinciale organisaties
– Faciliteren van de onderlinge samenwerking van de provinciale organisaties
– Zichtbaarheid vergroten van de provinciale organisaties op landelijk niveau
– Zakelijke dienstverlening aan de provinciale organisaties

Adres
Bunnikseweg 27
3732 HV De Bilt

Contact
info@landschappen.nl

030-2345010

www.landschappen.nl

Social Media
Facebook
Twitter

LandschappenNL

De Bilt, Netherlands