Lisse Duurzaam

Lisse Duurzaam

Wij willen Lisse graag duurzamer maken. Onder andere door de uitstoot van CO2 in Lisse te verminderen door het energieverbruik te verminderen én duurzame energie op te wekken. Maar de drempel voor particulieren om duurzame investeringen te doen is nog hoog. Vaak omdat kennis ontbreekt over wat nu te doen. Daarom willen wij graag een kennisnetwerk opzetten dat inwoners kan adviseren bij het nemen van duurzame beslissingen. Gemeente Lisse en ondernemersverenigingen steunen dit idee.
Doet u mee?

Adres
Veldhuyzen van Zantenpark 89
2163 GC Lisse

Contact
info@lisseduurzaam.nl
0252-420379
www.lisseduurzaam.nl

Social Media
Facebook

Lisse Duurzaam

Veldhuyzen van Zantenpark 89, Lisse, Netherlands