Markkant

Markkant

Markkant is de natuur- en milieuvereniging voor de regio Breda. De naam verwijst naar het stroomgebied van het riviertje de Mark dat, samen met het riviertje de Aa, in Breda en omstreken beeldbepalend is voor natuur en landschap. De naam van de stad verwijst naar het samenvloeien van beide stromen (Brede Aa).

Hieronder ziet u in vier kernpunten onze missie uiteengezet:

  • Behoud en versterking van landschap, natuur en milieu in het algemeen.
  • Aandacht vragen voor schoonheid maar ook kwetsbaarheid van bomen, planten, waterlopen, luchtkwaliteit en horizon.
  • Investeren in natuur en landschap met onderhoud (zwerfvuil terugdringen), recreatief gebruik (plaatsing bankjes, watertappunten, voorzieningen voor invaliden) en bewustmaking (lezingen, educatie).
  • Aanspreekpunt en “luis in de pels” voor politiek, overheid en beleidsmakers.

Website: http://www.markkantbreda.nl/

Markkant

Burgemeester Guljélaan 7, 4837 CZ Breda, Netherlands