Milieu en Heemkunde Vereniging Swalmen

Milieu en Heemkunde Vereniging Swalmen

De Milieu en Heemkundevereniging Swalmen wil zich inzetten voor behoud, herstel en bescherming van alles waaraan Swalmen rijk is op het gebied van natuur, landschap en cultureel erfgoed, zodat mensen zich hier thuis kunnen (blijven) voelen.

Contact

Stationsstraat 15
6071 KA Swalmen
info@mhvs.nl

Link

http://www.mhvs.nl

Milieu en Heemkunde Vereniging Swalmen

Stationsstraat 15, Swalmen, Nederland