Milieudefensie Eindhoven

Milieudefensie Eindhoven

Milieudefensie laat zien welke gevolgen de huidige productie en consumptie wereldwijd hebben voor mens en milieu. En we versnellen de omslag naar een duurzame en rechtvaardige wereld door een beroep te doen op bedrijven en overheden om een andere weg in te slaan. Dat doen we samen met burgers.

Burgers zijn onze belangrijkste doelgroep en medestander. Milieudefensie mobiliseert mensen om samen bedrijven en overheid in beweging te krijgen.

Milieudefensie spreekt bedrijven aan op hun (internationale) verantwoordelijkheid om te verduurzamen.

De overheid is cruciaal voor de verduurzaming van onze maatschappij, omdat zij de regels en normen vastlegt, waarbinnen burgers en bedrijven consumeren, produceren en innoveren.

WEBSITE

Milieudefensie Eindhoven

Hulstbosakker 21, 5625 VR Eindhoven, Netherlands