Milieudefensie Geldrop-Mierlo

Milieudefensie Geldrop-Mierlo

Milieudefensie Geldrop-Mierlo is een lokale afdeling van de landelijke Vereniging Milieudefensie.
Hun doel is om met inspraak, voorlichting en ludieke akties Geldrop-Mierlo milieuvriendelijker en duurzamer te maken.

De afdeling is in januari 1992 opgericht en bestaat uit een aantal actieve leden. Verder kan de groep voor acties een beroep doen op een kleine achterban.

WEBSITE

Milieudefensie Geldrop-Mierlo

Hertogenlaan 42, 5663 Geldrop, Geldrop-Mierlo, Netherlands