Milieugroep Roermond

Milieugroep Roermond

Binnenkort meer info.

De Milieugroep Roermond zet zich in voor het behoud en het ontwikkelen van de natuurwaarden in het Roerdal. Het Roerdal is een Natura 2000-gebied. Dit gebeurt tijdens gepland overleg, bijvoorbeeld in het Roermonds Natuur – en Milieuoverlegorgaan. Dit overlegorgaan adviseert het College van burgemeester en wethouders. Daarnaast neemt de Milieugroep zelf het initiatief voor overleg.

Contact

Heinsbergerweg 241
6045 CG Roermond
milieugroep.roermond@home.nl

 

Milieugroep Roermond

Heinsbergerweg 241, Roermond, Nederland