Milieuplatform Leeuwarden

Milieuplatform Leeuwarden

Het Milieuplatform Leeuwarden bestaat als stichting sinds 29 augustus 1991 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Friesland op 6 november 1991. Ze heeft als doel het bevorderen van een respectvolle omgang met natuur en milieu, cultuurhistorische landschappen en landschapselementen, en verder alles wat daarmee verband houdt in de meest ruime zin. Naast organisaties kunnen ook individuen deelnemen aan het platform. Het Milieuplatform is aangesloten bij de Friese Milieufederatie.

Lees meer op: www.milieuplatform-leeuwarden.nl

Milieuplatform Leeuwarden

Leeuwarden, Leeuwarden, Netherlands